text
Josef Palach s rodiči před svou cukrárnou, 30. léta 20. století (Zdroj: archiv Jiřího Palacha)
Jan Palach se starším bratrem Jiřím a maminkou, 24. červen 1950 (Zdroj: archiv Jiřího Palacha)
Základní škola ve Všetatech. Jan Palach ve třetí řadě uprostřed (Zdroj: archiv Jiřího Palacha)
Jan Palach na procházce s rodiči (Zdroj: archiv Jiřího Palacha)
Jan Palach v dětství (Zdroj: archiv Jiřího Palacha)
Jan Palach na motorce bratra Jiřího (Zdroj: archiv Jiřího Palacha)
Při koupání na rodinném výletě u Kostelce nad Labem (Zdroj: archiv Jiřího Palacha)
Jan Palach v otcově sokolském kroji (Zdroj: archiv Jiřího Palacha)
Hodnocení Jana Palacha ze základní školy ve Všetatech vypracované na žádost Veřejné bezpečnosti v březnu 1969 (Zdroj: ABS)
Hodnocení Jana Palacha z gymnázia v Mělníku vypracované na žádost Veřejné bezpečnosti v únoru 1969 (Zdroj: ABS)
Vlastní životopis Jana Palacha. Napsal jej jako povinný údaj na zadní stranu přihlášky ke studiu na vysoké škole, 1966 (Zdroj: Archiv UK)

Dětství

V kolektivu byl oblíben pro pěkný a přátelský vztah ke spolužákům. Byl tichý, přemýšlivý, velmi sečtělý, zajímala jej příroda, technika a historie již od nejnižších tříd.

Posudek ředitelství ZDŠ ve Všetatech, 3. březen 1969

Životní příběh Jana Palacha se až do 16. ledna 1969 nelišil ničím zásadním od osudů řady jeho vrstevníků. Vyrůstal ve Všetatech u Mělníku, v městečku vzdáleném necelých padesát kilometrů od Prahy, kde se 11. srpna 1948 narodil v soukromém sanatoriu.

Otec Josef Palach provozoval ve Všetatech již od poloviny třicátých let cukrářskou dílnu s obchodem. Jeho manželka Libuše, rozená Kostomlatská, se starala o domácnost. Rodiče se aktivně účastnili místního života: docházeli do Sokola a hráli divadlo v ochotnickém spolku, Josef Palach byl členem národně socialistické strany a Libuše Palachová byla členkou evangelického sboru v nedaleké Libiši. Své syny – Jana i prvorozeného Jiřího (1941) – se snažili vychovávat v duchu prvorepublikových a vlasteneckých tradic.

Na začátku padesátých let museli Palachovi stejně jako většina živnostníků zavřít cukrářství a o pár let později také dílnu. Josef Palach pak sehnal jen dělnickou práci v podniku Mlýny a pekárny v Brandýse nad Labem a Libuše Palachová nastoupila jako prodavačka do stánku Restaurací a jídelen na nádraží ve Všetatech. I přes tyto zkušenosti vstoupila Libuše Palachová v roce 1957 do KSČ. Důvod byl jediný – chtěla zajistit, aby její synové mohli v budoucnu studovat. V roce 1962 zažila rodina velký otřes, když na srdeční infarkt zemřel Josef Palach. Starší syn Jiří byl již dospělý, takže Libuše Palachová zůstala doma pouze s Janem.

>>>

Podle vzpomínek Miroslava Slacha, který učil na základní škole ve Všetatech dějepis, byl Jan Palach vášnivým šachistou a čtenářem. Miloval dobrodružné a historické romány.  Také rád sportoval, chodil do místní sokolovny a běhal v okolí Všetat. V září 1963 začal Jan Palach studovat v Mělníku Střední všeobecně vzdělávací školu, jak se tehdy nazývala  gymnázia. Podle vzpomínek tamních profesorů patřil spíše k průměrným žákům, vynikal však v dějepise, zeměpisu, občanské výchově a biologii. Před maturitní komisi nastoupil v červnu 1966.

>>>