text
Československý klub Jana Palacha v Curychu vydal v roce 1980 knihu Živé pochodně (Zdroj: Archiv Petra Blažka)
Sochař Milan Knobloch u svého díla, 1996 (Zdroj: Smiřice.cz)
Pomník byl slavnostně odhalen 1. června 1997. Na snímku je dlouholetá předsedkyně Klubu Jana Palacha a Jana Zajíce Marie Nenadálová (ve světlém kabátu), vedle ní stojí lékařka Madeleine Andrée Cuendetová, která se velmi zasloužila o vznik pomníku (Zdroj: Archiv Jany Sechserové)
Pomník Jana Palacha na břehu Ženevského jezera (Zdroj: Panoramatio)
Zápis ze členské schůze Klubu Jana Palacha a Jana Zajíce v Curychu 24. ledna 1997 (Zdroj: Archiv Jany Sechserové)
Pozvánka na odhalení pomníku Jana Palacha 1. června 1997 (Zdroj: Archiv Jany Sechserové)
Dopis členům Klubu Jana Palacha o plánovaném odhalení pomníku (Zdroj: Archiv Jany Sechserové)

Pomník Jana Palacha

Vevey, Švýcarsko

„Výstižný je komentář, který k tomuto pomníku dali ve formě knihy nebo desky, která popisuje, o co jde. Švýcaři píší, že Jan Palach obětoval svůj život svým spoluobčanům za svobodu pro ně a též za svobodu pro občany Švýcarska, kterým svoboda je tak drahá. Umělec pan Knobloch vytvořil po několika diskusích formu, něco jako by hořící plamen. Někdo v tom vidí i mírovou holubici. Ale myslím, že ideově je to plamen. Zespodu je hlava Jana Palacha.“

Představitel spolku Beseda Slovan Jaroslav Havelka při setkání krajanů v Ženevě 17. listopadu 2007 (Radio Praha, Český rozhlas 7)

Čin Jana Palacha vzbudil také velký ohlas ve Švýcarsku, kde tradičně žila početná česká a slovenská komunita, jejíž řady se rozrostly zejména na konci šedesátých let po okupaci Československa. Mezi obětavé pomocníky, kteří ve Švýcarsku pomáhali uprchlíkům najít nový domov, patřila také oční lékařka Madeleine Andrée Cuendetová (1918–2004). 

Dne 1. června 1997 byl její zásluhou ve městě Vevey odhalen pomník Jana Palacha, jehož autorem je akademický sochař a medailista Milan Knobloch (* 1921). K postavení pomníku, který stojí na břehu Ženevského jezera, přispěli také členové dvou krajanských spolků (Beseda Slovan z Ženevy a Klub Jana Palacha a Jana Zajíce z Curychu). Každoročně u sochy pořádají vzpomínková setkání.

Na podstavci pomníku je umístěn citát Václava Havla v češtině a francouzštině „Oběť Jana Palacha se stala výzvou k hledání cest ke svobodě“. Na desce je pak nápis ve francouzštině o činu Jana Palacha.