text
Otec Jana Palacha se jako člen sokolské organizace zúčastnil památného sletu v roce 1948 (Zdroj: Archiv Jiřího Palacha)
Pamětní deska Jana Palacha v budově sokolovny ve Všetatech (Zdroj: Archiv Petra Blažka)
Jan Palach v otcově sokolském kroji, druhá polovina 60. let (Zdroj: Archiv Jiřího Palacha)
Dopis s žádostí o příspěvek na vybudování pomníku Janu Palachovi ve Všetatech, duben 1969 (zdroj: ABS)
V červnu 1969 se ve Všetatech uskutečnil turnaj v kopané žáků. Jedním z přihlášených mužstev bylo Družstvo Jana Palacha, které trénoval František Procházka. Krátce po turnaji mu bylo působení u mládeže zakázáno (Zdroj: Archiv Jiřího Palacha)
Hlášení StB Praha o MUDr. Jiřím Pokorném, který byl v roce 1969 předsedou TJ Sokol Všetaty, 22. březen 1974 (Zdroj: ABS)

Pamětní deska Jana Palacha

Všetaty, T. G. Masaryka 342

„Otec i matka Jedny byli roduvěrní Sokolové. Honzík vstoupil do řad členů místní tělovýchovné jednoty Sokol Všetaty až v dospělém věku. Vybral si – snad symbolicky – odbor základní a rekreační tělesné výchovy jako pseudodědice původních sokolských tradic, hodně poznamenaných vlivem nastoupivší socialistické tělovýchovy.“

Vzpomínka Jiřího Pokorného (Z knihy Věrni zůstaneme, 1999)

Jan Palach často ve volných chvílích navštěvoval sokolovnu ve Všetatech, kde s přáteli z oddílu sportoval. Po jeho smrti se téměř všichni obyvatelé Všetat zúčastnili tichého průvodu. Jeho trasa začínala u domu Palachových a končila právě před sokolovnou, kde pronesl smuteční projev Václav Ach, syn dlouholetého starosty Sokola Všetaty z předválečných dob.

Dne 22. ledna 1994 byla ve vstupní hale této budovy odhalena z iniciativy Společnosti Jana Palacha pamětní deska z černého mramoru, na které je umístěna Palachova posmrtná maska (sejmutá Olbramem Zoubkem, jejíž originál byl původně umístěn v roce 1969 také na tomto místě) a nápis „JAN PALACH * 11. 8. 1948 † 19. 1. 1969“.

Pamětní deska byla odhalena při I. ročníku Memoriál Jana Palacha ve sportovní gymnastice dívek, který se v budově sokolovny koná každoročně.