papir_foto
jan palach

I_MMP_UK CS | EN | PL | FR | DE | IT | RU | BO

o nas
Jeśli macie Państwo uwagi dotyczące naszej strony internetowej, ewentualnie materiały, które chcielibyście na niej upublicznić, kontaktujcie się z nami pod adresem: info@janpalach.cz

Petr Blažek (1973)
Historyk zatrudniony w Instytucie Badania Reżimów Totalitarnych (Ústav pro studium totalitních režimů). Zajmuje się historię reżimów komunistycznych w Czechosłowacji i w Polsce. Autor szeregu studiów historycznych i edycji dokumentów, a ostatnio monografii Ryszard Siwiec 1909–1968 (Warszawa 2010). Współautor książki i wystawy Jan Palach ´69 (Praga 2009).
pvblazek@gmail.com

Patrik Eichler (1984)
Dziennikarz i komentator. Pracuje w o.p.p. Collegium Bohemicum w Usti nad Labem i Akademii Demokracji Masaryka (Masaryková demokratická akademie). Pisze dla dziennika Deník Referendum, bratysławskiej Pravdy i olomunieckich Listów. Był jednym z redaktorów tomu Jan Palach ’69 i współautorem wystawy pod tym samym tytułem (Praga 2009). Interesuje się historią współczesną Europy Środkowej i problematyką środkowoeuropejskich partii politycznych.
patrik.eichler@gmail.com

Michal Ježek (1989)
Absolwent bohemistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Redaktor Czeskiego Radia.
jezmich@gmail.com

Eva Nachmilnerová (1977)
Muzyk, skrzypaczka i dokumentalistka radiowa, doktorantka Instytutu Nauk Muzycznych Wydziału Filozoficznego UK. Zajmuje się muzyką instrumentalną XX wieku, twórczością Bohuslava Martinů i kompozytora Jana Novaka. Pracuje jako kierownik literacki Radiodokumentu w Czeskim Radiu 3 – Vltava.
evanach@seznam.cz

Jáchym Šerých (1972)
Grafik tego portalu oraz wystawy Jan Palach ’69.
jachym@me.com

Ivo Šulc (1978)
Programator tego portalu.

Autorstwo tekstów
Autorem większości tekstów historycznych na tej stronie internetowej jest Petr Blażek. Podczas opisu przebiegu pogrzebu Jana Palacha opierał się na tekstach z wystawy Jan Palach ′69, którą przygotował wraz ze współredaktorami książki Jan Palach ′69 Patrikiem Eichlerem i Jakubem Jarešem. W przygotowaniu sekcji Żywe pochodnie brał udział także historyk Tomáš Vilímek (sylwetka Oskara Brüsewitze), Rita Kindlerová (sylwetka Vasyla Makucha) i Patrik Eichler (sylwetki Jana Zajíca i Evžena Plocka). Wszystkie teksty naukowo recenzował historyk Jaroslav Pažout. Korekta tekstów jest przede wszystkim dziełem Evy Nachmilnerowej, Patrika Eichlera i Michala Ježka, który jest również głównym koordynatorem projektu.