Video archiwum

W tym miejscu możecie Państwo obejrzeć materiały filmowe i dokumenty historyczne, które w różny sposób związane są z samospaleniem Jana Palacha. Czechosłowackie kroniki filmowe (Československé filmové týdeníky) pokazują przede wszystkim reakcje na czyn Palacha i jego śmierć z informacyjnego punktu widzenia. Z kolei nagrania Ticho (Cicho) i Jan 69 są próbą artystycznej refleksji ówczesnych czasów. Dokument Tryzna (Stypa) przedstawia zgromadzenia z okazji śmierci Jana Palacha, które miały miejsce w styczniu 1969 r. w Pradze i Bratysławie. Dokumenty filmowe Příběh Palachova hrobu (Historia grobu Palacha) i Poselství Jana Palacha (Przesłanie Jana Palacha) przybliżają nie tylko sam czyn, ale także związaną z nim tradycję oraz okoliczności likwidacji grobu Palacha na Cmentarzach Olszańskich. Przynoszą także wspomnienia wielu świadków. Na stronie tej są również dostępne dwa unikalne nagrania filmowe. Pierwszym z nich są amatorskie ujęcia (Studenti VŠE v Sovětském svazu - Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii w Związku Radzieckim) powstałe w lecie 1967 r. podczas obozu w Związku Radzieckim, w którym wziął udział także Jan Palach. Pochodzą one z archiwum Huberta Bystřičana, którego brat jest autorem materiału. Drugim są skrócone ujęcia samospalenia Ryszarda Siwca na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie 8 września 1968 r. wykonane przez funkcjonariuszy tajnej policji (materiały pierwotne przechowywane są w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie). Ostatnim materiałem jest nagranie video kazania prof. Tomasza Halika wygłoszonego z okazji 40. rocznicy czynu Palacha zarejestrowane w Kościele Najświętszego Salwatora.

>>>