papir_foto
jan palach

I_MMP_UK CS | EN | PL | FR | DE | IT | RU | BO

o nás
Máte-li k webu připomínky nebo materiály, které byste na něm chtěli publikovat, zašlete nám je na adresu: info@janpalach.cz, příp. na e-maily organizátorů.

Petr Blažek (1973)
Historik působící v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se dějinami komunistických režimů v Československu a Polsku. Autor řady historických studií a edic dokumentů, naposledy monografie Ryszard Siwiec 1909–1968 (Varšava 2010). Spoluautor knihy výstavy Jan Palach ’69 (Praha 2009).
pvblazek@gmail.com

Patrik Eichler (1984)
Novinář a komentátor. Pracuje v o. p. s. Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem a Masarykově demokratické akademii. Píše pro Deník Referendum, bratislavskou Pravdu a olomoucké Listy. Byl jedním z editorů sborníku Jan Palach ’69 a spoluautorem stejnojmenné výstavy (Praha 2009). Věnuje se moderním dějinám střední Evropy a programatice středoevropských politických stran.
patrik.eichler@gmail.com

Michal Ježek (1989)
Absolvent bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Redaktor Českého rozhlasu.
jezmich@gmail.com

Eva Nachmilnerová (1977)
Muzikoložka, houslistka a rozhlasová dokumentaristka, doktorandka Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty UK. Zabývá se instrumentální hudbou 20. století, dílem Bohuslava Martinů a skladatele Jana Nováka. Pracuje jako dramaturg Radiodokumentu v Českém rozhlase 3 - Vltava.
evanach@seznam.cz

Jáchym Šerých (1972)
Malíř, ilustrátor, grafik. Autor výtvarné podoby tohoto webu a výstavy Jan Palach ’69.
jachym@me.com

Ivo Šulc (1978)
Programátor tohoto webu.

Autorství textů
Autorem většiny historických textů na této webové stránce je Petr Blažek. Při popisu příběhu Jana Palacha vycházel z výstavy Jan Palach ′69, kterou připravil se spolueditory knihy Jan Palach ′69 Patrikem Eichlerem a Jakubem Jarešem. Na sekci Živé pochodně se podíleli také historik Tomáš Vilímek (medailón Oskara Brüsewitze), Rita Kindlerová (medailón Vasyla Makucha) a Patrik Eichler (medailóny Jana Zajíce a Evžena Plocka). Všechny texty odborně recenzoval historik Jaroslav Pažout. Na korekturách textů se podíleli především Eva Nachmilnerová, Patrik Eichler a Michal Ježek, který je také hlavním koordinátorem projektu.