Výstava Jan Palach ’69

Výstava vznikla v rámci vzpomínkových akcí k 40. výročí sebeupálení Jana Palacha, které organizovala Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Národním muzeem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek. Jejími autory byli Petr Blažek, Jakub Jareš a Patrik Eichler, výtvarníkem Jáchym Šerých.

Na výstavě byly prostřednictvím archivních dokumentů, fotografií, filmových záznamů a také dobových předmětů (včetně všech posledních Palachových dopisů) představeny životní osudy Jana Palacha v dobovém kontextu šedesátých let. Pozornost byla také věnována případům Ryszarda Siwce, Jana Zajíce či Evžena Plocka.

Výstava byla poprvé instalována od 15. ledna do 14. února 2009 v prostorách Karolina. Podruhé byla (od 23. dubna do 4. června 2009) představena v budově Slovenského národního muzea v Bratislavě.

Výstavní panely >>>

Katalog

K výstavě byl vydán katalog v anglickém jazyce >>>

>>>