Ohlasy na sebeupálení Jana Palacha a Jana Zajíce v zahraničním tisku a rozhlasu

Československá tisková kancelář (ČsTK) připravovala po celé období komunistického režimu pro vybrané stranické a státní funkcionáře tajné monitoringy zahraničních médií.

Ve svazku, kde jsou uloženy dokumenty shromážděné příslušníky Státní bezpečnosti (Archiv bezpečnostních složek, H 682, svazek 10), jsou ohlasy Palachova činu.

Souhrn zpráv ČsTK pod názvem „O Československu a socialistických zemích“ obsahuje zprávy deníků a tiskových agentur ze zemí sovětské sféry vlivu (např. Maďarska, Polska a Rumunska), ale i zemí v rámci studené války neutrálních (Jugoslávie, ale třeba i Argentina) a zemí západních (Francie, Spojené státy americké). Součástí materiálu jsou i informace o vysílání zahraničního rozhlasu v češtině a slovenštině (Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Deutsche Welle). Soubor obsahuje zprávy z období 28. 1. - 27. 2.1969.

Soubor pdf je chronologicky členěn následovně: Část datovaná 27. ledna je na stranách 2-38 pdf souboru; 29. leden na s. 39-63; 30. ledna na s. 64-90; 31. ledna na s. 91-133; 2. února na s. 134.145; 3. února na s. 146-155; 4. února na s. 146-167; 5. února na s. 168-175; 7. února na s. 176-205; 8. února na s. 209-211; 9. února na s. 206-209; 12. února na s. 212-220; 15. února na s. 221-226; 16. února na s. 227-232; 21. února na s. 233-244, 25. února na s. 245-247; 26. února na s. 248-261; 27. února na s. 262-271.

Tematicky soupis začíná hodnocením politické stability komunistického vedení v ČSSR po smrti Jana Palacha a končí zprávami o smrti Jana Zajíce a informací o zveřejnění jeho dopisu na rozloučenou v americké tiskové agentuře United Press International. Ze zajímavostí můžeme zmínit kritický pohled na sovětskou okupaci ze stránek mexických deníků (s. 31), zprávu o hladovce českého studenta „Johna F. Zyryla“ před sovětským velvyslanectvím ve Stockholmu (s. 34) nebo slova indické premiéry Indiry Gándhíové (s. 96), že „Palach se přiřadil ke galerii největších světových mučedníků, včetně Mahátmy Gándhího“. Podrobné informace o vysílání Svobodné Evropy na přelomu ledna a února 1969 najde čtenář na s. 177-186.

Celý soubor ČsTK „O Československu a socialistických zemích“ ke stažení (v češtině) zde:

Ohlasy na sebeupálení Jana Palacha v zahraničních médiích (ABS)