Oldřich VÍT

* 16. dubna 1943

+ 1. prosince 2004

husitský farář

Na konci šedesátých let studoval na Husově československé bohoslovecké fakultě. Během hladovky na podporu požadavků Jana Palacha se v Praze seznámil s Janem Zajícem, jemu J. Zajíc také nechal doručit text svého provolání „Občané Republiky československé“. Účastnil se i Zajícova pohřbu ve Vítkově. Za své angažmá v případu J. Zajíce byl vyloučen ze studia. Působil jako jáhen v různých venkovských farnostech; studium mohl dokončit až v osmdesátých letech. Pětadvacet let působil coby duchovní v husitské náboženské obci v Čerčanech.